Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych potwierdzają, kto pisał donosy TW Bolka

Biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych potwierdzają, kto pisał donosy TW Bolka

Eksperci z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie, zajmujący się badaniem pisma ręcznego, nie mają wątpliwości, że w latach 1970–1976 Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o kryptonimie „Bolek”. Ekspertyzę przedstawiono na konferencji prasowej, zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej i Prokuraturę Krajową.

 

W opinii prezesa IPN dr. Jarosława Szarka kwestia współpracy Wałęsy z SB „wydaje się bezdyskusyjna”. Jak podkreślił szef Instytutu, konieczne jest napisanie kompleksowej biografii byłego lidera „Solidarności”.

Prezes IPN przypomniał, że fakt współpracy Wałęsy z SB dowiedli już na podstawie dokumentacji archiwalnej dwaj historycy – Sławomir Cenckiewicz i Piotr Gontarczyk, autorzy wydanej w 2008 roku nakładem IPN głośnej książki „SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii”. Jak napisano w publikacji, od 29 grudnia 1970 roku do 19 czerwca 1976 roku Wałęsa był zarejestrowany jako TW pod kryptonimem „Bolek”.

Mimo że – tłumaczył prezes IPN – książkę napisano w sposób bardzo rzetelny i w oparciu o archiwalia, jej publikacja wywołała kampanię nienawiści wobec Instytutu. – Przed rokiem pojawiły się nagle nowe dokumenty, które wzbogaciły nasza wiedzę na ten temat – mówił dr Szarek, odwołując się do zawartości tzw. szafy Kiszczaka.

Aby zweryfikować autentyczność dokumentów znalezionych w domu Czesława Kiszczaka, prokuratorzy zwrócili się o wydanie ekspertyzy do renomowanego Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie. Biegli dysponowali obszernym materiałem porównawczym w postaci 142 dokumentów, które od 1963 roku do 2016 roku sporządził lub podpisał Wałęsa. Dodatkowo przeanalizowano dokumenty sporządzone odręcznie przez 10 funkcjonariuszy SB, których dane widnieją w teczce pracy i teczce personalnej agenta o pseudonimie „Bolek”.

Efektem badań jest licząca 235 stron opinia, w której bez wątpliwości ustalono autentyczność dokumentacji z domu Kiszczaka, dowodząc, że w okresie 1970–1976 Wałęsa był tajnym współpracownikiem SB, składał donosy i dostawał wynagrodzenie pieniężne – łącznie 11 700 złotych.

Jak podkreślił zastępca prokuratora generalnego i szef pionu śledczego IPN prof. Andrzej Pozorski, ekspertyzę grafologiczną zlecono w ramach postępowania karnego, prowadzonego w sprawie podrobienia dokumentów z lat 1970–1976, dotyczących domniemanej współpracy Lecha Wałęsy z SB. – Lech Wałęsa został przesłuchany w charakterze świadka. Wypowiadał się jednoznacznie na temat tych dokumentów, pouczony o odpowiedzialności karnej – przypomniał prokurator. Nie wykluczył, że w przyszłości Wałęsie, który „ma prawo zapoznać się z opinią biegłych, złożyć wnioski i zastrzeżenia”, może zostać postawiony zarzut o składanie nieprawdziwych zeznań. Jest to związane z wielokrotnymi publicznymi wypowiedziami byłego lidera „S”, że materiały dotyczące tajnego współpracownika SB o pseudonimie „Bolek”, odnalezione w domu Kiszczaka, zostały sfałszowane.

Dyrektor krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych prof. Maria Kała wyjaśniła, że przy analizie pisma z teczek TW „Bolka” zastosowano metodę pozwalającą porównać ustalenia z wynikami badań z innych laboratoriów, a także metodę optyczną, za pomocą której można wykluczyć wprowadzenie w dokumencie zmian w stosunku do jego pierwotnego wyglądu i treści. Jak wyjaśniła prof. Kała, w materiałach z teczek TW „Bolka” nie stwierdzono „śladów przerabiania i kopiowana, pismo było naturalne, nie było zaburzeń mogących świadczyć o próbie imitacji pisma innej osoby”.

W ocenie prezesa IPN opinia biegłych w sprawie TW „Bolka” definitywnie rozstrzyga kwestię współpracy Wałęsy z SB. Pytany o ocenę postawy byłego przywódcy „S” po roku 1980, Szarek zwrócił uwagę, że dla milionów Polaków w tym czasie Wałęsa był symbolem walki o wolność, za co uhonorowano go Pokojową Nagrodą Nobla. – Przypominam, że w 1989 roku zdjęcie z Wałęsą było najlepszym elementem kampanii reklamowej Komitetu Obywatelskiego. Dzięki jego rozpoznawalności przedstawiciele „Solidarności” zdobyli w wyborach kontraktowych wszystko, co było do zdobycia. W roku 1990 Wałęsa kandyduje w wyborach prezydenckich i zdobywa bezapelacyjne zwycięstwo, uzyskując 11 mln głosów – przypomniał szef IPN dodając, że żaden inny kandydat na prezydenta RP nie miał tak wielkiego poparcia społecznego.

– Oczywiście Polacy nie wiedzieli o jego współpracy z SB – zaznaczył prezes Instytutu. W jego ocenie kapitał, jakim cieszył się Wałęsa jeszcze na początku lat 90., został w kolejnych latach sukcesywnie zaprzepaszczony. – Lech Wałęsa wchodzi na drogę samozniszczenia, autodestrukcji. Tą drogą kroczy do dnia dzisiejszego, zupełnie tracąc autorytet i niszcząc zasługi, których nikt nie podważa – podsumował dr Szarek. Dodał, że były prezydent pozostał symbolem „Solidarności”, choć „Solidarność” – jak zastrzegł – to nie tylko Wałęsa.

– Nie zamierzamy usuwać Lecha Wałęsy z historii Polski, ale jego ocena ulega zmianie. (...) Od dziś można stawiać nowe pytania, pole do badań jest otwarte. Na ile to, że Wałęsa podjął realnie współpracę na początku lat 70. determinowało jego decyzje w późniejszym czasie, (...) także po 1989 roku? To pytanie otwarte – na to, co działo się po tej dacie, IPN nie będzie odpowiadał, bo to zakres wykraczający poza jego ustawowe zadania – tłumaczył Szarek. Jak dodał, jest wiele momentów w życiu byłego przywódcy „S”, „w których można postawić znaki zapytania”.

Uznając sprawę Wałęsy jako tajnego współpracownika SB za rozstrzygniętą, prezes IPN zaznaczył, że konieczne jest napisanie jego kompleksowej biografii. Obecnych na sali dziennikarzy zaprosił do archiwum Instytutu, gdzie udostępniono całość dokumentacji dotyczącej TW „Bolka”.

http://ipn.gov.pl/


Komentarze

Podobne informacje

Nie tylko o Wyklętych – marcowy numer Biuletynu IPN

Nie tylko o Wyklętych – marcowy numer Biuletynu IPN

2017-03-28 08:53:46

Druga konspiracja, podziemie niepodległościowe po drugiej wojnie światowej – to główny temat nowego numeru (3/136) „Biuletynu IPN”. Nie zabrakło w nim pytania o kryteria, według których zaliczamy bohaterów do panteonu Wyklętych-Niezłomnych. Zostały przedstawione polityczne i wojskowe ugrupowania zmagające się o niepodległość Ojczyzny. Autorzy zastanawiają się także, czy zainteresowanie współczesnej młodzieży losami Wyklętych to tylko przejściowa moda, czy coś więcej. Czy młodzi, którzy chętnie noszą koszulki z wizerunkami Łupaszki, Inki, Zapory, sięgają też do książek, czasopism, by poznać swoich bohaterów?


[VIDEO] Promocja publikacji: Sowiecki aparat represji wobec litewskiego i polskiego podziemia 1944–1945 w Wilnie i Kownie,22-23 marca 2017 roku

[VIDEO] Promocja publikacji: Sowiecki aparat represji wobec litewskiego i polskiego podziemia 1944–1945 w Wilnie i Kownie,22-23 marca 2017 roku

2017-03-23 21:52:53

22 marca w Wilnie odbyła się uroczysta promocja książki IPN „Sowiecki aparat represji wobec litewskiego i polskiego podziemia 1944–1945”. Publikacja – I tom serii edycji źródeł „Polska i Litwa w XX wieku. Dokumenty z archiwów służb specjalnych” – jest efektem współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy oraz Litewskim Archiwum Akt Specjalnych. W wydarzeniu uczestniczyli: prezes IPN dr Jarosław Szarek, dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk oraz autorzy tomu z Polski i Litwy.


Minister Macierewicz w Sejmie: Największe odejścia z armii polskiej w historii w ogóle, w ostatnim 10-leciu miały miejsce w 2010 i 2011 roku

Minister Macierewicz w Sejmie: Największe odejścia z armii polskiej w historii w ogóle, w ostatnim 10-leciu miały miejsce w 2010 i 2011 roku

2017-03-23 21:28:38

- Największe odejścia z armii polskiej w historii w ogóle, w ostatnim 10-leciu miały miejsce w 2010 i 2011 roku. Były dwukrotnie blisko większe od odejść, które w tej chwili są przywoływane – mówił w czwartek w Sejmie minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.


Bydgoszcz:  W poniedziałek odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
[VIDEO] Odnaleziono płytę nagrobną Carla von der Osten, jeden z utraconych zabytków powiatu goleniowskiego

[VIDEO] Odnaleziono płytę nagrobną Carla von der Osten, jeden z utraconych zabytków powiatu goleniowskiego

2017-03-16 13:26:37

Zachodniopomorscy policjanci zabezpieczyli płytę nagrobną z 1801 roku z kościoła w Stargardzie-Kluczewie, zaginioną w nieznanych okolicznościach w latach 1962-1999. Płyta ujęta była w katalogu utraconych zabytków sakralnych pow. goleniowskiego i stargardzkiego podkom. dr. Marka Łuczaka, wydanego przez KWP w Szczecinie w lutym tego roku.


Łódź: Pogrzeb Stu Straconych

Łódź: Pogrzeb Stu Straconych

2017-03-14 08:18:21

20 marca w Lesie Lućmierskim pochowane zostaną szczątki ofiar niemieckich egzekucji, dokonanych w Zgierzu i okolicach w czasie II wojny światowej. Mieszkańcy Łodzi będą mogli dojechać na pogrzeb specjalnie zorganizowanym kursem autobusów MPK.


[VIDEO] Arystokraci w sowieckiej niewoli – spotkanie wspomnieniowe na „Przystanku Historia” – Warszawa, 9 marca 2017

[VIDEO] Arystokraci w sowieckiej niewoli – spotkanie wspomnieniowe na „Przystanku Historia” – Warszawa, 9 marca 2017

2017-03-10 14:50:28

9 marca 2017 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie, odbyło się spotkanie z okazji 72. rocznicy aresztowania przez NKWD przedstawicieli polskiej arystokracji i internowania w Krasnogorsku, zorganizowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Ziemiańskie.


Ambasador Tomasz Orłowski na Uniwersytecie w Padwie

Ambasador Tomasz Orłowski na Uniwersytecie w Padwie

2017-03-09 15:35:41

Szef polskiej placówki dyplomatycznej uczestniczył w podpisaniu przez Rektora Uniwersytetu Padewskiego prof. Rosario Rizzuto listu intencyjnego dotyczący projektu stworzenia z księgozbioru prof. Andrzeja Litworni biblioteki polonistycznej, która służyłaby rozwojowi przyszłego Centrum Studiów Polskich na Uniwersytecie Padewskim, jednej z najstarszych uczelni akademickich w Europie i na świecie, założonej w 1222 roku.


IPN: Z cyklu Tajemnice wywiadu. Rozmowa o nielegałach – Warszawa, 8 marca 2017

IPN: Z cyklu Tajemnice wywiadu. Rozmowa o nielegałach – Warszawa, 8 marca 2017

2017-03-08 00:46:31

W środę 8 marca, o godz. 17.30, Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie zaprasza na dyskusję z cyklu „Tajemnice wywiadu”.


1 marca. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

2017-03-01 10:49:55

Katowani w więzieniach, skazywani na śmierć, a potem na zapomnienie – Żołnierze Wyklęci, o których w sposób szczególny pamiętamy 1 marca. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowił Sejm w 2011 r. z inicjatywy  ś.p.prezydenta Lecha Kaczyńskiego.